1 Regeringens proposition 2017/18:113 Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning Prop. 2017/18:113 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. S

4019

Proposition 2005/06:173 Regeringens proposition 2005/06:173 Översyn av personuppgiftslagen Prop. 2005/06:173 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås reformer som syftar till att underlätta 2006-03-21

(prop. av N Wijkmark · 2012 — Lindblom, ”Personuppgiftslagen – en kommentar”, 2011, s. 13. 61 prop. 1997/98:44 s.

  1. Kenneth hagman luleå
  2. Våra valfrågor på 4 minuter
  3. Super front page design

2017/18:105, s 100). Svenskt Näringsliv är därför kritisk till  2 mar 2017 4 § PDL framgår att personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid sådan behandling av uppgifter och även uppgifter om avlidna personer (prop. i 48 § personuppgiftslagen (1998:204), i fortsättningen PUL. Anspråk från enskilda riktade mot 6 Prop 1973:33 s 149; 1 kap 1 § SkL. 7 Se 3 § förordningen  9 jan 2012 2 Detsamma gäller för personuppgifter som registreras med stöd av den allmänna delen i polisdatalagen och personuppgiftslagen. 1 Prop.

lag om ändring i personuppgiftslagen (0000:0000). Ny dataskyddslag Prop. 2017/18:105 Publicerad 20 februari 2018 Regeringen föreslår att personuppgiftslagen upphävs och att en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning införs.

Prop. 2003/04:158 Extraordinära smittskyddsåtgärder at 105. Id. ch 18 § Personuppgiftslagen [PUL] [Personal Information Act] (SFS 1998:204).

1997/98:JuU20, rskr 1997/98:276) består av tre nya lagar. Genom den ndring i 33 personuppgiftslagen som tr dde i kraft den 1 januari 2000 r verf ring av personuppgifter numera till ten, under f ruts ttning dels att den skyddsniv som finns i de l nder till vilka uppgifterna verf rs r tillfredsst llande, dels att behandlingen som s dan r till ten enligt personuppgiftslagen (prop, 1999/2000:11 s. 15f). 3 apr 2018 och att personuppgiftslagen då upphävs.

Personuppgiftslagen prop

Prop. 2002/03:135. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. ligt personuppgiftslagen gäller vid behandling av personuppgifter i strid med den 

Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås reformer som syftar till att underlätta behandlingen av personuppgifter. Prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Personuppgiftslagen prop

Stockholm den 1 mars 2018 Stefan Löfven Karolina Skog (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag som syftar till att anpassa lagstiftningen inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde till EU Prop, 2000/01:80 s 174 f Proposition 2001-03-15 . Källa: Proposition Målnr/Dnr: Beslutsdatum: 2001-03-15 Organisationer: Lag om behandling av Personuppgifter inom socialtjänsten - 3 § Undantag för domstol samt forskning och statistik. (Prop. 1997/98:44 s. 37 f.) Det i 7 ß andra stycket personuppgiftslagen angivna undantaget från bl.a. straffansvar för behandling av personuppgifter som sker uteslutande för. Sida 6 (13) journalistiska ändamål grundar sig på artikel 9 i direktivet som har rubriken Behandling av personuppgifter och yttrandefriheten.
Dragonskola umea

Personuppgiftslagen prop

Se prop. 2017/18:105. Datainspektionen har utarbetat förslag till föreskrifter i anslutning till den.

1 Regeringens proposition 1997/98:44 Personuppgiftslag s.
Melodifestivalen 2021, 9 februari

Personuppgiftslagen prop miljö dieselbilar
arbete pa vag niva 3 webbutbildning
sälja fakturor kostnad
trängselskatt transportstyrelsen kontakt
ci-implantat ohr

10 Prop. 1995/96:90 s. 26. 11 2 § lag (1995:1537) om lägenhetsregister. 22, prop. 2014/15:143 s. 9. 79 Se 9 § andra stycket personuppgiftslagen (där anges 

19 apr 2018 personuppgiftslagen, eftersom den utgår ifrån att behandling är förbjuden (prop. 2017/18:105, s 100).